logo
 • Call Center
  0249 433 112
 • Medicina Muncii
  0755 113 668
 • Strada Vintilă Vodă, 21
  Slatina, Jud. Olt
jQuery UI Tabs - Default functionality

Departamentul de Medicina Muncii

O specialitate a cărei importanță este în continuă creștere având multiple atribuțiuni.

 • Monitorizarea stării de sănătate a angajaților prin :
  • examene medicale la angajare în muncă
  • examen medical de adaptare
  • examen medical la reluarea muncii
 • Reabilitarea profesională, reinserția, reorientarea profesională în caz de accident de muncă, boală profesională, boală legată de profesie sau după afecțiuni cronice
 • Comunicarea riscului profesional către toți factorii implicați în procesul muncii
 • Consilierea angajatorului privind adaptarea muncii la caracteristicile psihofiziologice ale angajaților
 • Pregătirea în vederea acordării primului ajutor la locul de muncă
 • Consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de sănătate și securitate la locul de muncă
 • Verificarea oportunității și necesității concediilor medicale ale personalului angajat având drept scop pe termen mediu reducerea absenteismului și creșterea productivității
 • Participarea la evaluarea riscurilor profesionale
 • Identificarea factorilor de risc la locul de muncă
 • Identificarea noxelor la locul de muncă.
Aceste servicii sunt oferite în funcție de riscurile profesionale specifice companiei, în conformitate cu Legislația română în vigoare. ATENȚIE: În vederea obținerii fișei auto, în cazul persoanelor din alte județe, pe lângă actul de identitate și permisul de conducere, acestea trebuie să prezinte și adeverință de boli cronice și neuropsihice eliberată de medicul de familie. Pentru obținerea și reavizarea permisului de port-armă, persoanele trebuie să prezinte și adeverință de boli cronice și neuropsihice eliberată de medicul de familie. E-mail: medicina.muncii@policlinicapromed.ro

Alege un medic:
Nume Serviciu Pret
Alege un medic:
- Loc liber
- Loc indisponibil

Programarea a fost realizata cu success!

Verified by MonsterInsights