• AVIZ PSIHOLOGIC

  Se poate efectua examen psihologic pentru:

  • obținere permis auto
  • obținere aviz port-armă
  • control medical periodic
  • control medical la angajare
 • FIȘE AUTO

  Persoana se prezintă în policlinica noastră începând cu ora 8:00, cu documentul de identitate (CI sau BI), permisul de conducere în vedere preschimbării acestuia și adeverință medicală cu evidența bolilor cronice și neuropsihice, eliberată de medicul de familie.

  Se efectuează examinările medicale de specialitate în cel mai scurt timp posibil cu eliberarea fișei în aceeași zi.

  Informații suplimentare la numărul de telefon: 0755 113 668

  Preț fișă auto: 150 RON

 • AVIZE MEDICALE ȘI PSIHOLOGICE PENTRU SIGURANȚA TRANSPORTURILOR

  Persoana se prezintă în policlinica noastră începând cu ora 8:00,  având asupra sa documentul de identitate (CI sau BI) și adeverința medicală de la medicul de familie cu evidența bolilor cronice, neuropsihice și numărul zilelor de concediu medical din ultimul an. În cazul în care persoana are zile de concediu medical pe adeverința se va specifica și codul de boală de către medicul de familie. În cazul în care persoana nu a avut concediu medical, pe adeverință se va specifica “fără zile de concediu medical în ultimul an“.

  Persoana trebuie să prezinte și o probă de urină recoltată din prima urină de dimineață (recipientul steril pentru examenul de urină poate fi ridicat de la secretariatul ProMed cu o zi înainte de examinare).

  Se efectuează examinările medicale de specialitate în cel mai scurt timp posibil cu eliberarea avizelor medicale în ziua următoare.

  Program recoltări: 08:00 – 11:00

  Informații suplimentare la numărul de telefon: 0755 113 668

  Preț aviz medical siguranța transporturilor: 200 RON

  Preț aviz psihologic siguranța transporturilor: 100 RON

  Preț fișă de aptitudine încheiată la medicina muncii: 12 RON

 • FIȘE DE ANGAJARE

  Persoana se prezintă în policlinica noastră începând cu ora 8:00, fără să mănânce, cu documentul de identitate (CI sau BI) și cu fișa de expunere la riscuri completată și semnată de angajator.

  Se completează dosarul medical pentru angajare efectuându-se investigații, conform legislației în vigoare, în cel mai scurt timp posibil.

  Eliberarea fișei de aptitudine se face în aceeași zi sau în ziua următoare.

  Investigațiile medicale se stabilesc în funcție de fișa de expunere la riscuri.

  Informații suplimentare la numărul de telefon: 0755 113 668

 • FIȘE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

  Candidatul se prezintă dimineața, începând cu ora 8:00, fără să mănânce, cu actul de identitate (CI sau BI) și fișa de înscriere la concurs achiziționată de la secretariatul instituției unde va depune dosarul sau de la Biroul de copiat acte.

  Se vor efectua examinările medicale de specialitate în cel mai scurt timp posibil, cu eliberarea fișei în aceeași zi, la un preț avantajos.

  Informații suplimentare la numărul de telefon: 0755 113 668

 • FIȘE DE ÎNSCRIERE LA STUDII SUPERIOARE

  Se completează investigațiile prevăzute în fișele de înscriere la examenul de admitere. Candidatul se prezintă dimineața, începând cu ora 8:00, fără să mănânce, având documentul de identitate (CI sau BI) și Fișa medicală-tip de înscriere la examenul de admitere în instituții de învățământ superior.

  Se vor efectua examinările medicale de specialitate în cel mai scurt timp posibil, cu eliberarea fișei în aceeași zi, la un preț avantajos.

  Pentru fișa medicală tip M.I., candidatul se prezintă dimineața, începând cu ora 8:00, fără să mănânce, având o probă de urină recoltată din prima urină de dimineață (recipientul steril pentru examenul de urină poate fi ridicat de la secretariatul ProMed cu o zi înainte de examinare).

  Se vor efectua investigațiile prevăzute în fișa medicală tip M.I. în cel mai scurt timp posibil urmând ca rezultatele să se elibereze în ziua următoare.

  Informații suplimentare la numărul de telefon: 0755 113 668

 • FIȘE PENTRU CONTROL MEDICAL PERIODIC

  Se completează dosare medicale pentru control medical periodic, efectuându-se investigații conform legislației în vigoare, stabilite după Fișa de expunere la riscuri completată de angajator.
  Pentru firmele cu care ProMed are contract de colaborare, controlul medical periodic se efectuează după o programare prealabilă între părți.

  Relații suplimentare la numărul de telefon: 0755 113 668

 • FIȘE PORT ARMĂ

  Pentru obținerea/preschimbarea permisului de port armă, persoana se prezintă în policlinica noastră începând cu ora 8:00, cu actul de identitate (BI/CI), adeverință medicală de la medicul de familie cu evidența bolilor cronice și neuropsihice.

  Examinările medicale de specialitate se efectuează în cel mai scurt timp posibil, cu eliberarea fișei în aceeași zi.

  Preț obținere/reavizare permis port armă: 150 RON

  Preț aviz psihologic obținere/reavizare permis port armă: 50 RON

  Examinările medicale de specialitate se efectuează în cel mai scurt timp posibil, cu eliberarea fișei în aceeași zi.

  Informații suplimentare la numărul de telefon: 0755 113 668